logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

Praha 6 je další městskou částí, která odstraňuje komunikační bariéry mezi občany se sluchovým handicapem a pracovníky úřadu. Začátkem února spustila radnice této městské části pilotní provoz online služeb komunikační přístupnosti pro tuto početnou skupinu osob. S podporou simultánního přepisu řeči nebo tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem zde mohou tito lidé bezbariérově a efektivně získávat potřebné informace a vyřizovat osobní záležitosti. To je činí respektovanými komunikačními partnery, rovnoprávnými se slyšícími v kontaktu s institucemi veřejné správy.

Doslovný přepis řeči v reálném čase umožňuje mobilní aplikace eScribeDroid. Jejím prostřednictvím se pracovník úřadu spojí s profesionálním rychlopísařem (více než 500 úhozů za minutu), který okamžitě zapisuje na klávesnici vše, co pracovník říká. Klient po celou dobu rozhovoru sleduje přepis řeči tohoto pracovníka na displeji tabletu. Typickými uživateli této služby jsou lidé nedoslýchaví, ohluchlí či senioři s věkem získanými poruchami sluchu. Obecně jde o skupiny osob, které ovládají češtinu na srovnatelné úrovni se slyšícími, samy mluví, ale z důvodu chybějící či zhoršené sluchové zpětné vazby potřebují zprostředkovat řeč druhých psanou formou. Služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Na potřeby osob, které preferují při komunikaci český znakový jazyk, reaguje tlumočnická služba. Tu zprostředkovává mobilní aplikace DeafCom. Pracovník úřadu se spojí s tlumočníkem znakového jazyka, a to textově, hlasově i obrazově. Tlumočník simultánně převádí sdělení klienta do mluvené češtiny, řeč pracovníka úřadu překládá do českého znakového jazyka a klient ji sleduje v reálném čase na displeji tabletu. Tato služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Obě výše uvedené služby jsou poskytovány online, „teď a tady“, není třeba je předem objednávat. Ve spolupráci se společností DeafCom je pro Úřad městské části Praha 6 zajišťuje sociální podnik Transkript online, úspěšný a respektovaný zaměstnavatel osob se zdravotním postižením.

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.