logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

doslovný přepis v pojišťovně

Touto nově zavedenou službou reaguje ČPZP na specifické komunikační potřeby klientů se sluchovým či jazykovým handicapem. Nejefektivněji ji využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí, senioři s poruchami sluchu nebo cizinci, jimž psaný text při telefonické komunikaci značně usnadňuje porozumění řeči druhé strany hovoru. Obecně jde o skupiny klientů, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora linky psanou formou, a to online, v reálném čase a doslovně.

Magistrát a Život 90Linka pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kterou zřídil Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se společností Život 90, umožňuje volajícím s postižením či poruchou sluchu využít pro bezbariérovou komunikaci doslovný přepis řeči operátora v reálném čase.
Operátoři této speciální linky jsou připraveni podat klientům základní informace v souvislosti s negativními důsledky současných zdravotně bezpečnostních rizik a zavedených opatření, rovněž zprostředkují praktickou pomoc. Mohou například propojit klienta s dobrovolníkem pro zajištění nákupu, obstarání léků nebo jej nakontaktují na poskytovatele sociálních či zdravotních služeb. Tato bezplatná telefonní linka (800 160 166) funguje nonstop, volat na ni s podporou přepisu řeči operátora je možné každý pracovní den od 9:00 do 18:00 hodin. Tuto podpůrnou komunikační službu zajišťují převážně nevidomí rychlopísaři společnosti Transkript online. Hovor s přepisem vyvolá klient z webu, kde také po celou dobu komunikace s operátorem sleduje přepis jeho řeči ve speciálním okně. Služba je dostupná pod následujícím odkazem:
https://senior.infolinky.textcom.cz/app/

Linka také spolupracuje s rohlik.cz a s kosik.cz, kam klienta přepojí, operátor s ním vytvoří objednávku nákupu a dokonce i při současných bezpečnostních opatřeních může platit v hotovosti.
To je pro seniory velmi cenná pomoc, protože mnozí z nich mívají nedůvěru k platbám online.

Mgr. Markéta OutratováPraha 6 je další městskou částí, která odstraňuje komunikační bariéry mezi občany se sluchovým handicapem a pracovníky úřadu. Začátkem února spustila radnice této městské části pilotní provoz online služeb komunikační přístupnosti pro tuto početnou skupinu osob. S podporou simultánního přepisu řeči nebo tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem zde mohou tito lidé bezbariérově a efektivně získávat potřebné informace a vyřizovat osobní záležitosti. To je činí respektovanými komunikačními partnery, rovnoprávnými se slyšícími v kontaktu s institucemi veřejné správy.

Doslovný přepis řeči v reálném čase umožňuje mobilní aplikace eScribeDroid. Jejím prostřednictvím se pracovník úřadu spojí s profesionálním rychlopísařem (více než 500 úhozů za minutu), který okamžitě zapisuje na klávesnici vše, co pracovník říká. Klient po celou dobu rozhovoru sleduje přepis řeči tohoto pracovníka na displeji tabletu. Typickými uživateli této služby jsou lidé nedoslýchaví, ohluchlí či senioři s věkem získanými poruchami sluchu. Obecně jde o skupiny osob, které ovládají češtinu na srovnatelné úrovni se slyšícími, samy mluví, ale z důvodu chybějící či zhoršené sluchové zpětné vazby potřebují zprostředkovat řeč druhých psanou formou. Služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Na potřeby osob, které preferují při komunikaci český znakový jazyk, reaguje tlumočnická služba. Tu zprostředkovává mobilní aplikace DeafCom. Pracovník úřadu se spojí s tlumočníkem znakového jazyka, a to textově, hlasově i obrazově. Tlumočník simultánně převádí sdělení klienta do mluvené češtiny, řeč pracovníka úřadu překládá do českého znakového jazyka a klient ji sleduje v reálném čase na displeji tabletu. Tato služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Obě výše uvedené služby jsou poskytovány online, „teď a tady“, není třeba je předem objednávat. Ve spolupráci se společností DeafCom je pro Úřad městské části Praha 6 zajišťuje sociální podnik Transkript online, úspěšný a respektovaný zaměstnavatel osob se zdravotním postižením.

Doslovný přepis telefoního hovoruTři ze speciálních infolinek zřízených v souvislosti s šířením koronaviru je nově možné kontaktovat s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase. Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci.

Pod níže uvedenými odkazy najde klient piktogram ucha: po rozkliknutí odkazu s tímto symbolem napíše do příslušného pole své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po vyzvednutí okamžitého hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Ten se mu zobrazí ve speciálním okně pro přepis. Následně již probíhá standardní rozhovor, přepis řeči operátora sleduje klient po celou dobu tohoto hovoru v okně na webu.

Výše uvedenou službu zajišťují profesionální přepisovatelé sociálního podniku Transkript online, jejichž vysoká rychlost psaní na klávesnici umožňuje časově efektivní a plnohodnotný rozhovor mezi volajícím klientem a operátorem infolinky.

Věříme, že tuto komunikační podporu pro občany se sluchovým handicapem uvítají na svých speciálních informačních linkách také hygienické stanice dalších krajů ČR. O rozšíření dostupnosti těchto telefonních linek opatřených službou přepisu řeči operátora budeme průběžně informovat.

Online simultánní přepis řeči operátora je nyní možné využít  na následujících speciálních infolinkách:

Hlavní web o koronaviru Ministerstva zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
https://www.khsplzen.cz

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
https://www.khsbrno.cz

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
https://www.khscb.cz/

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
https://lkhs.cz

Krajská hygienická stanice v Pardubického kraje
https://www.khspce.cz/

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
www.vozp.cz

 

 

ojedinělé pojetí zrakového handicapu jako profesního benefituMezinárodní platforma SozialMarie každoročně oceňuje projekty s významným sociálním dopadem a vysokou perspektivou budoucí udržitelnosti, které jsou realizovány v zemích střední Evropy. V roce 2020 se o toto ocenění ucházelo 300 projektů, 34 z nich bylo odbornou porotou vybráno do užšího finále této prestižní soutěže. Mezi nominovanými je také úspěšný český sociální podnik Transkript online, který zaujal zejména svým modelem vytváření pracovních míst pro nevidomé v podpůrných komunikačních službách pro osoby se sluchovým postižením a zcela ojedinělým pojetím zrakového handicapu jako profesního benefitu. Od 1. do 8. dubna 2020 bude pro nominované projekty hlasovat online široká veřejnost, následně 1. května vyhlásí a na slavnostním setkání ve Vídni ocení tým SozialMarie 15 nejlepších sociálních inovátorů. Společnost Transkript online a její korporátní partneři jsou držiteli již několika tuzemských ocenění v oblasti vývoje asistivních technologií a poskytování online služeb komunikační přístupnosti v síti klientských center nadnárodních korporací v ČR.

Webová stranka projektu https://www.sozialmarie.org/cs/projects/8091

Od 1. do 8. dubna 2020 bude pro nominované projekty hlasovat (https://www.sozialmarie.org/cs) online široká veřejnost, následně 1. května vyhlásí a na slavnostním setkání ve Vídni ocení tým SozialMarie 15 nejlepších sociálních inovátorů.

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.