logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

Praha 6 je další městskou částí, která odstraňuje komunikační bariéry mezi občany se sluchovým handicapem a pracovníky úřadu. Začátkem února spustila radnice této městské části pilotní provoz online služeb komunikační přístupnosti pro tuto početnou skupinu osob. S podporou simultánního přepisu řeči nebo tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem zde mohou tito lidé bezbariérově a efektivně získávat potřebné informace a vyřizovat osobní záležitosti. To je činí respektovanými komunikačními partnery, rovnoprávnými se slyšícími v kontaktu s institucemi veřejné správy.

Doslovný přepis řeči v reálném čase umožňuje mobilní aplikace eScribeDroid. Jejím prostřednictvím se pracovník úřadu spojí s profesionálním rychlopísařem (více než 500 úhozů za minutu), který okamžitě zapisuje na klávesnici vše, co pracovník říká. Klient po celou dobu rozhovoru sleduje přepis řeči tohoto pracovníka na displeji tabletu. Typickými uživateli této služby jsou lidé nedoslýchaví, ohluchlí či senioři s věkem získanými poruchami sluchu. Obecně jde o skupiny osob, které ovládají češtinu na srovnatelné úrovni se slyšícími, samy mluví, ale z důvodu chybějící či zhoršené sluchové zpětné vazby potřebují zprostředkovat řeč druhých psanou formou. Služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 18:00 hodin. Na potřeby osob, které preferují při komunikaci český znakový jazyk, reaguje tlumočnická služba. Tu zprostředkovává mobilní aplikace DeafCom. Pracovník úřadu se spojí s tlumočníkem znakového jazyka, a to textově, hlasově i obrazově. Tlumočník simultánně převádí sdělení klienta do mluvené češtiny, řeč pracovníka úřadu překládá do českého znakového jazyka a klient ji sleduje v reálném čase na displeji tabletu. Tato služba je dostupná každý pracovní den v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Obě výše uvedené služby jsou poskytovány online, „teď a tady“, není třeba je předem objednávat. Ve spolupráci se společností DeafCom je pro Úřad městské části Praha 6 zajišťuje sociální podnik Transkript online, úspěšný a respektovaný zaměstnavatel osob se zdravotním postižením.

ojedinělé pojetí zrakového handicapu jako profesního benefituMezinárodní platforma SozialMarie každoročně oceňuje projekty s významným sociálním dopadem a vysokou perspektivou budoucí udržitelnosti, které jsou realizovány v zemích střední Evropy. V roce 2020 se o toto ocenění ucházelo 300 projektů, 34 z nich bylo odbornou porotou vybráno do užšího finále této prestižní soutěže. Mezi nominovanými je také úspěšný český sociální podnik Transkript online, který zaujal zejména svým modelem vytváření pracovních míst pro nevidomé v podpůrných komunikačních službách pro osoby se sluchovým postižením a zcela ojedinělým pojetím zrakového handicapu jako profesního benefitu. Od 1. do 8. dubna 2020 bude pro nominované projekty hlasovat online široká veřejnost, následně 1. května vyhlásí a na slavnostním setkání ve Vídni ocení tým SozialMarie 15 nejlepších sociálních inovátorů. Společnost Transkript online a její korporátní partneři jsou držiteli již několika tuzemských ocenění v oblasti vývoje asistivních technologií a poskytování online služeb komunikační přístupnosti v síti klientských center nadnárodních korporací v ČR.

Webová stranka projektu https://www.sozialmarie.org/cs/projects/8091

Od 1. do 8. dubna 2020 bude pro nominované projekty hlasovat (https://www.sozialmarie.org/cs) online široká veřejnost, následně 1. května vyhlásí a na slavnostním setkání ve Vídni ocení tým SozialMarie 15 nejlepších sociálních inovátorů.

textcom-logo-130.png Sociální firma TextCom rozšířila mobilní aplikaci eScribeDroid pro simultánní přepis mluvené řeči o novou službu telefonický hovor s přepisem, kterou tento měsíc poprvé představila na konferenci INSPO. Nová telekomunikační služba je určena lidem, kteří komunikují v českém jazyce, sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru písemnou formou.

Praha 6 je další městskou částí, která odstraňuje komunikační bariéry mezi občany se sluchovým handicapem a pracovníky úřadu. Začátkem února spustila radnice této městské části pilotní provoz online služeb komunikační přístupnosti pro tuto početnou skupinu osob. S podporou simultánního přepisu řeči nebo tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem zde mohou tito lidé bezbariérově a efektivně získávat potřebné informace a vyřizovat osobní záležitosti. To je činí respektovanými komunikačními partnery, rovnoprávnými se slyšícími v kontaktu s institucemi veřejné správy.

 

Sociální podnik Transkript online s.r.o. se sídlem v Praze a s celorepublikovou působností hledá do svého týmu kolegu na pozici přepisovatele mluvené řeči, který je osobou se zdravotním postižením. Naše společnost poskytuje služby v oblasti podpory komunikace osob se sluchovým postižením a profesionálního přepisu mluvené řeči (online simultánní přepis, přepis audiozáznamů mluveného slova do textové podoby).

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.