logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

 Představení Transkriptu

Transkript online s.r.o. je jedinou společností na českém trhu poskytující profesionální službu online přepisu. Hlavním posláním této sociálně zaměřené firmy je odbourávat komunikační bariéry osob se sluchovým postižením a usnadnit jejich začlenění do běžného života. Simultánní přepis mluvené řeči do textové podoby pod službou nazvanou eScribe zajišťuje společnost Transkript jako hlavní činnost svého podnikání po celé České republice od roku 2012.

Dle odhadů České unie neslyšících žije v ČR až 500 000 osob s postižením sluchu. Vzhledem k tomu, že drtivá většina z nich neovládá znakový jazyk, představuje online přepis řeči nejpřirozenější způsob, jak mohou tito lidé komunikovat se svým okolím. Dosavadní zkušenosti prokázaly, že online přepis výrazným způsobem zkracuje dobu obsluhy, předchází nedorozumění a zvyšuje spokojenost neslyšících klientů.

 Historie přepisu

Počátky simultánního přepisu spadají do roku 2006, kdy ho prvně začala používat pro ohluchlé členy na svých přednáškách Česká unie neslyšících (ČUN). Protože přepisy sklidily velký úspěch a zároveň se povedlo tento komunikační prostředek v roce 2008 prosadit v zákoně o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (zákon č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008. Sb.), rozhodli se iniciátoři v přepisech pokračovat a podle praktických zkušeností postupně vytvářet i první pravidla. 

Simultánní přepis mluvené řeči se za pomoci fyzicky přítomných přepisovatelů v rámci pilotního projektu ČUN podpořeného Nadací Vodafone ČR mohl dále rozvíjet. Vedle toho vznikl ještě další projekt podpořený Nadací Vodafone a to projekt eScribe zajišťující simultánní přepis mluvené řeči po internetu (tzv. online přepis). Oba dva projekty postupně získaly ve spolupráci s organizací Interinfo dostatečně široký okruh přepisovatelů, mezi nimiž je i několik mistrů světa v rychlopsaní.

 Partneři

Našimi klienty z komerční sféry jsou společnosti, které patří  k leadrům na trhu v oblastech své působnosti. Společným rysem těchto společností je vysoký důraz na společenskou odpovědnost, kterou chápou jako významnou část svého podnikání. Partnerskými organizacemi jsou pak významné neziskové organizace a univerzitní a výzkumné instituce.

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.