logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

 Historie přepisu

Počátky simultánního přepisu spadají do roku 2006, kdy ho prvně začala používat pro ohluchlé členy na svých přednáškách Česká unie neslyšících (ČUN). Protože přepisy sklidily velký úspěch a zároveň se povedlo tento komunikační prostředek v roce 2008 prosadit v zákoně o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (zákon č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008. Sb.), rozhodli se iniciátoři v přepisech pokračovat a podle praktických zkušeností postupně vytvářet i první pravidla. 

Simultánní přepis mluvené řeči se za pomoci fyzicky přítomných přepisovatelů v rámci pilotního projektu ČUN podpořeného Nadací Vodafone ČR mohl dále rozvíjet. Vedle toho vznikl ještě další projekt podpořený Nadací Vodafone a to projekt eScribe zajišťující simultánní přepis mluvené řeči po internetu (tzv. online přepis). Oba dva projekty postupně získaly ve spolupráci s organizací Interinfo dostatečně široký okruh přepisovatelů, mezi nimiž je i několik mistrů světa v rychlopsaní.

Pro širší rozšíření online přepisu bylo ovšem třeba nalézt dlouhodobě udržitelný zdroj financování a oprostit se od závislosti na státních či nadačních grantech. Z tohoto důvodu byla založena sociální firma Transkript online s.r.o., jež navázala na prototyp technického řešení eScribe vyvinutý hlavními vývojáři Výzkumného a vývojového centra RDC na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, kde se myšlenka online přepisu původně zrodila.

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.