logo.png

PROFESIONÁLNÍ PŘEPIS ON-LINE

pes.png 169,94 KB

Jak to funguje

Simultánní přepis mluvené řeči je doslovný přepis z náslechu v reálném čase. Slouží primárně k tomu, aby při konverzaci mezi dvěma či více osobami, z nichž jedna má sluchové postižení, byl zprostředkován zvukový vjem pro neslyšícího ve formě textu. Používá se na přednáškách, konferencích, při jednáních u soudu, na úřadech, u lékaře, při kulturních, společenských a dalších akcích. Mluvenou řeč do textové podoby převádí profesionální přepisovatel pomocí klávesnice a počítače/notebooku rychlostí přesahující 500 úhozů za minutu. Text může být zobrazován na běžném monitoru v případě jednoho zájemce, anebo promítán na velké plátno např. na konferencích při účasti vyššího počtu osob. Kvůli zajištění přepisovatele je nutné běžně takové akce plánovat předem.

Infolinky s doslovným přepisem řeči

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy
http://www.hygpraha.cz/ - 1221

Informační linka ke koronaviru pro seniory 800 160 166
https://senior.infolinky.textcom.cz/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
http://www.khsstc.cz/

Problematika sluchového postižení

Schopnost porozumět mluvené řeči hraje základní úlohu v komunikaci mezi lidmi, ve vzdělávání, sdílení myšlenek a udržování mezilidských vztahů. Ve většinové slyšící společnosti panuje obecně rozšířený mýtus, že všichni neslyšící ovládají znakový jazyk, nebo jsou schopní odezírat. Není tomu tak. 

Znakový jazyk umí a upřednostňuje před jinými formami komunikace jen malá část osob se sluchovým postižením. Jeho uživatelé jsou lidé, kteří se narodili již neslyšící nebo ohluchli před vytvořením řeči. Znakový jazyk se tak stal jejich mateřským jazykem. Z toho důvodu češtinu, kterou se učí jako svůj druhý jazyk, ovládají v různé míře.

Transkript online s. r. o., Dlouhá 37, 110 00 Praha 1, Mapa Facebook, Youtube, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.